Het privacy beleid van DiscoverCars

Bij DiscoverCars beseffen we dat het winnen en behouden van uw vertrouwen een van de belangrijkste dingen is die wij als bedrijf doen. Het beschermen van uw privacy is een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Wij hebben dit privacy beleid opgesteld om u te informeren hoe DiscoverCars de persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt via onze websites en email. Wij kunnen u verzekeren dat mits u ons uitdrukkelijk toestemming geeft hiervan af te wijken, DiscoverCars uw persoonlijke gegevens alleen verzamelt en gebruikt zoals beschreven in dit privacy beleid.

Wie zijn wij?
DiscoverCars zorgt ervoor dat u simpel en snel datgene boekt wat bij u past! Natuurlijk is de prijs die u betaalt voor een huurauto erg belangrijk, maar alleen de prijs is niet het belangrijkste, wij hechten grote waarde aan de extra service die wij verlenen. Zodat u wilt precies kunt boeken dat bij u past u past. DiscoverCars is intermediair, wat betekent dat wij bemiddelen tussen u en de uiteindelijke dienstverleners. Middels deze site adviseren en informeren wij u en worden reserveringen gemaakt. Wij verlenen deze diensten in uw opdracht. DiscoverCars brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. DiscoverCars is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.

Welke informatie verzamelen we?
Wanneer u DiscoverCars bezoekt verzamelt onze webserver automatisch uw IP-adres. Als u onze producten of diensten wilt kopen, dient u persoonlijke informatie op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens en andere informatie die u identificeert, zodat wij uw orders kunnen verwerken en klantenservice kunnen bieden. Als u geen persoonlijke informatie wilt verschaffen wanneer u een van onze producten of diensten koopt, kunnen wij uw aankoop niet bevestigen en uw boeking niet afhandelen. Wanneer u zich bij DiscoverCars registreert, vragen wij u om basisinformatie, zoals uw naam en e-mailadres. Om u informatieberichten te kunnen sturen die voor u relevant zijn (als u ervoor kiest deze te ontvangen), houden wij alle zoekacties en boekingen op onze website bij. Als u bijvoorbeeld regelmatig Parijs en Londen bezoekt, zouden wij u speciale berichten met deals en populaire producten voor die bestemmingen kunnen sturen. Wanneer u zich abonneert op nieuwsbrieven, moet u uw naam en uw e-mailadres verstrekken. Wij maken ook gebruik van cookies (zoals hieronder beschreven) om informatie te verzamelen over de prestaties en bruikbaarheid van onze websites.

Cookies, en hoe we deze gebruiken
"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw webbrowser op de vaste schijf van uw computer worden bewaard voor het bijhouden van uw surfgeschiedenis. Cookies identificeren alleen uw computer; ze kunnen u niet persoonlijk identificeren. Bij DiscoverCars maken wij gebruik van cookies om uw voorkeuren op te slaan, sessiegegevens vast te leggen, informatie te verzamelen over hoe u onze websites bezoekt en om onze webpagina's aan uw behoeften aan te passen. In de meeste webbrowsers kunt u cookies uitschakelen, maar hierdoor kunt u onze websites niet ten volle gebruiken.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op de volgende wijzen:
• Om u de informatie te verschaffen die u aanvraagt over onze producten.
• Om u nieuwsbrieven te sturen waarop u zich specifiek hebt geabonneerd.
• Om uw boekingen af te handelen.
• Om uw aankopen te bevestigen.
• Om ervoor te zorgen dat u op de juiste wijze gefactureerd wordt.
• Om de inhoud van onze website gerichter af te stemmen op uw interesses.

Als u zich abonneert op een van onze marketing e-mailberichten, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u de aangevraagde informatie te sturen. U heeft altijd de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@discovercars.nl ,of door op de link te klikken onder aan de nieuwsbrieven e-mails die wij u sturen.

Sommige persoonlijke gegevens die wij verzamelen, worden gedeeld met onze zakelijke partners (bijv. touroperators), die direct betrokken zijn bij de afhandeling van de aankopen die u bij ons hebt gedaan. Wij geven alleen uw naam en uw lokale contactgegevens, indien wij hierover beschikken, door aan onze dienstverleners (bijv. naam van hotel voor ophalen en afzetten, uw lokale telefoonnummer, enz.). Wij geven geen andere persoonlijke informatie door aan onze dienstverleners. Als u persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een dienstverlener doorgeeft, raden wij aan dat u het privacy beleid van de dienstverlener doorleest. Wij hebben momenteel verbintenissen met verscheidene online partners die ons helpen onze internet business en communicaties te beheren en te optimaliseren.

Ten slotte verzekeren wij u dat, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hiertoe geeft, wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden die niet betrokken zijn bij de afhandeling van de aankopen die u bij ons hebt gedaan of met wie wij geen verbintenis hebben.

E-mailberichten die u van DiscoverCars kunt verwachten
Als u ervoor kiest om e-mailberichten van ons te ontvangen, zult u informatie ontvangen die naar onze mening nuttig en interessant voor u is. Bijvoorbeeld:
• Wij houden u op de hoogte van acties bij DiscoverCars, nieuws over bestemmingen en producten, programma's, enzovoort en andere speciale promoties die u volgens ons waardevol zult vinden.
• Wij houden u op de hoogte van belangrijke wijzigingen in het functioneren van de website.

Als u niet langer marketing e-mailberichten van DiscoverCars wilt ontvangen, hebt u verscheidene mogelijkheden om u af te melden:
• U kunt u te allen tijde afmelden door te klikken op de link in elke nieuwsbrief die wij sturen en de aanwijzingen te volgen.
• Door een e-mail te sturen naar info@discovercars.nl.

Sommige dienstverleners of distributiepartners kunnen werkzaam zijn in landen of staten die geen wetten of regelgeving hebben voor de bescherming of beveiliging van persoonlijke gegevens. door een e-mail te sturen naar
DiscoverCars tracht al haar dienstverleners en distributiepartners te overtuigen om een privacy beleid aan te nemen en na te leven dat in grote lijnen overeenstemt met dit beleid. DiscoverCars is echter niet in staat om naleving van dit beleid te controleren. Wij vertrouwen derhalve op u en onze andere klanten om ons te informeren wanneer uw privacy onvoldoende wordt beschermd door onze dienstverleners of distributiepartners. DiscoverCars zal vervolgens doen wat binnen haar macht is (inclusief het afbreken van de relatie met de dienstverlener of distributiepartner die uw privacy schendt) om verdere voorvallen te voorkomen.

Onze beveiligings- en opslagmaatregelen
DiscoverCars draagt er zorg voor dat de integriteit en beveiliging van uw persoonlijke gegevens wordt behouden. Wij maken gebruik van industriestandaard versleutelingsprotocollen bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Voordat u persoonlijke gegevens via het internet naar ons stuurt, zorgen wij eerst dat er door middel van Secure Socket Layer (SSL) een "beveiligde sessie" tot stand wordt gebracht. Uw persoonlijke gegevens worden in veilige besturingsomgevingen opgeslagen, die niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek. Onze fysieke faciliteiten zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik of verandering door onze medewerkers of derden. Geen enkele gegevensoverdracht over het internet is echter gegarandeerd 100% veilig, en derhalve kunnen wij u geen absolute verzekering geven dat de informatie die u ons verstrekt altijd veilig is. DiscoverCars kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen die voortkomen uit ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens. DiscoverCars vertrouwt erop dat u ons meedeelt als u iets ongewoons opmerkt dat op een schending van uw gegevensbescherming kan duiden. Wij zullen vervolgens onderzoeken of de schending van de gegevensbescherming betrekking had op de gegevensoverdracht van of naar DiscoverCars en u laten weten welke stappen genomen kunnen worden of genomen zijn om het probleem te verhelpen. Nadere actie, zoals het aangifte doen van incidenten bij de politie of bij de geëigende instanties, kan ook vereist worden.

Wijzigingen in ons privacy beleid
Door het toevoegen van nieuwe producten zal onze onderneming zich voortdurend blijven ontwikkelen en zodoende zal dit privacy beleid van tijd tot tijd worden herzien en aangepast.
DiscoverCars behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen en de wijzigingen op haar website te publiceren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid dat gold ten tijde van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

Contact opnemen
Als u vragen hebt over het privacy beleid van
DiscoverCars, stuurt u een e-mail naar onze  medewerker via info@discovercars.nl.